Kontakt oss. Illustrasjonsbanner av telefon på fargerike sirkler og RE:ACTs logo

Kontakt oss

Vårt sekretariat og sentralstyre støtter opp under interessegrupper som ønsker å jobbe for en mer rettferdig verden. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noe du ønsker å engasjere deg i!

Sekretariat og sentralstyre

Postadresse: RE:ACT, Tangen 8, 4608 Kristiansand
E-post: post@re-act.no


Kontonummer: 6320.05.56161
Organisasjonsnummer: 994 827 235


 

Ofte stilte spørsmål

Vi engasjerer unge i kampen mot fattigdom og urettferdighet gjennom kulturelt samarbeid. Vårt hovedmål er å bekjempe stereotypier knyttet til andre land og kulturer for å skape en rettferdig verden.

Gjennom fremming av rettferdig og bærekraftig forbruk søker vi positiv global påvirkning, med fokus på handelssystemer, som ofte er røttene til urettferdighet.

Vi erkjenner behovet for økt kunnskap om global urett blant unge, samtidig som vi forstår at både holdninger og handlinger må endres for å oppnå reelle forandringer.

Du kan blant annet engasjere deg ved å delta på arrangementer, arrangere egne arrangementer eller kampanjer, eller ved å skrive aktuelle artikler om våre kjernesaker til vår nettside og sosiale medier.

Kontakt oss på post@re-act.no for å utforske muligheter og for å bli satt i kontakt med andre frivillige i ditt nærområde.

Ta kontakt med sekretariatet på post@re-act.no, og vi vil hjelpe deg med alt fra kontakt med frivillige til økonomisk støtte og markedsføring.

Vi sender ut e-poster hvert kvartal og informerer også på vår nettside, Instagram og Facebook.

Send en e-post til medlem@re-act.no, og vi hjelper deg med å oppdatere kontaktinformasjonen din.

Vi behandler dine personopplysninger strengt konfidensielt og i samsvar med Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1. Du kan be om innsyn ved å kontakte medlem@re-act.no.

Medlemskontingenten dekker administrative kostnader og arrangementer for frivillige.

Medlemskontingenten trekkes en gang årlig i februar via Vipps.

Du mottar nyhetsbrev fire ganger i året om organisasjonens status og aktiviteter.

Du kan sende en e-post til medlem@re-act.no hvis du ønsker å melde deg ut. Men husk at du alltid kan være støttemedlem, selv om du ikke skulle være så aktiv lenger.