Om oss. Illustrasjonsbanner av bok på fargerike sirkler og RE:ACTs logo

Om oss

RE:ACT drømmer om en verden som er både rettferdig og bærekraftig. Vi ser på fattigdom som et resultat av manglende muligheter og et tydelig tegn på de urettferdige kreftene i verden.

RE:ACT er rettet mot ungdom og studenter i alderen 15 til 30 år. Vi er en ikke-kommersiell, partipolitisk uavhengig organisasjon som ønsker å være åpen for alle, uavhengig av religion eller livssyn.

Som ungdomsorganisasjon til Strømmestiftelsen har vi tatt på oss oppgaven med å inspirere unge til å reagere på global urettferdighet ved å handle lokalt. Her kan du lese mer om Strømmestiftelsen

I RE:ACT ønsker vi å skape et fellesskap der unge mennesker utfordres til å revurdere livsstilen sin og forholdet til andre kulturer. Hvordan? Ved å oppdatere oss innad og informere utad om urettferdigheten vi ser rundt om i verden, arrangere engasjerende kulturmøter, og sette i gang aktiviteter som får oss alle til å reflektere over vårt eget forbruksmønster, livsstil og privilegier.

Bli medlem!

Hva jobber vi med?

Engasjerte ungdommer

Engasjere

Vi jobber hardt for å få flere unge engasjert i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Vi tror på å knytte bånd med ulike kulturer som en vei til å forstå de globale utfordringene bedre. 

Vårt hovedmål er å bekjempe stereotypier og fordommer knyttet til andre land og kulturer, noe vi mener er avgjørende for å skape en rettferdig verden.

Påvirke

Påvirke

Ved å fremme et rettferdig og bærekraftig forbruk, ønsker vi å påvirke positiv endring globalt. Vi setter fokus på handelssystemer, som ofte er røttene til urettferdighet. 

Det er nødvendig å gi unge økt kunnskap om global urett, men vi erkjenner at både holdninger og handlinger må endres for å skape reelle forandringer. 

Inkluderende ungdommer

Inkludere

Vi inviterer unge til å bli en del av vår bevegelse, der vi ikke bare snakker om problemene, men aktivt arbeider for å skape en mer rettferdig og inkluderende verden. 

Bli med oss på reisen mot en bærekraftig fremtid, der vi sammen kan utfordre fordommer og bygge broer mellom ulike kulturer. 

Slik jobber vi

  • RE:ACT har en fleksibel organisasjonsstruktur som tilpasser seg der interessen og engasjementet befinner seg og fokuserer på å skape engasjerende aktiviteter der det er grobunn for det.
  • Vårt sekretariat og sentralstyre støtter opp under interessegrupper som ønsker å jobbe for en mer rettferdig verden. Vi ønsker å være der aktiviteten og engasjementet oppstår blant våre frivillige.
  • I RE:ACT mener vi at alle har noe å bidra med. Hvis du ønsker å jobbe for en rettferdig og bærekraftig verden, engasjer deg i RE:ACT der du er!

Sentralstyret

Vårt sentralstyre består av engasjerte frivillige fra rundt om i landet, inkludert en styreleder og en nestleder. Styrearbeidet foregår hovedsakelig digitalt, og styret har faste møter.

Det er styrets hovedansvar å drøfte aktuelle saker i organisasjonen, legge planer og føringer for fremtiden og diskutere hvordan vi hele tiden kan utvikle og forbedre oss som en møteplass for unge aktivister.