Nytt styre februar 2024
Her er våre nye styremedlemmer.

Nytt sentralstyre i RE:ACT: Klart for et spennende nytt kapittel

Vi er begeistret for å kunngjøre at RE:ACT har fått et nytt sentralstyre, som offisielt starter sitt arbeid med første styremøte den 22. februar. Dette markerer begynnelsen på et spennende nytt kapittel for organisasjonen, med fokus på strategisk planlegging og fremtidig vekst.

Det nye styret vil konsentrere seg om å utvikle en omfattende fireårig strategi for RE:ACT, som vil veilede organisasjonen i dens arbeid og målsettinger i årene som kommer. I tillegg vil det bli utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for å styrke RE:ACTs tilstedeværelse og engasjement i samfunnet.

Videre vil det nye styret planlegge en rekke aktiviteter og initiativer som organisasjonen vil fokusere på i tiden fremover. Dette inkluderer identifisering av spennende prosjektmuligheter og midler som kan søkes for å støtte RE:ACTs arbeid og formål.

Her er våre flotte, nye styremedlemmer:

Nora Wiersdalen

Nora Wiersdalen, Styreleder

Nora er sosionomstudent bosatt i Oslo, har erfaring fra Strømmestiftelsens utvekslingsprogram Act Now, både som deltaker i Nepal og som trainee gjennom Hald Internasjonale Skole. Disse opplevelsene har inspirert hennes engasjement for kulturmøter, mangfold, bærekraftig livsstil og rettferdighet.

Hun ser frem til å bruke sin energi og organisatoriske ferdigheter som styreleder i RE:ACT for å bidra til organisasjonens vekst og nå ut til flere unge mennesker med viktige temaer som rettferdighet og antirasistisk arbeid.

Håkon Wesnes

Håkon Wesnes, Nestleder

Håkon studerer økonomi og administrasjon ved NTNU og har tidligere hatt ledende roller som stipendiat på FHS og frivillig for Røde Kors. Gjennom utveksling til Tanzania ved Hald internasjonale skole, har han engasjert seg i arbeidet med å bekjempe urettferdighet og fattigdom.

Som styremedlem i RE:ACT, søker Håkon å bidra til organisasjonens vekst og bærekraft gjennom utvikling av effektive strategier og god styring.

Christine Liodden

Christine Liodden, Styremedlem

Christine har en bred erfaring og engasjement innen internasjonale spørsmål, bistand, bærekraft og utviklingsarbeid. Som frilanser for FN-sambandet holder hun foredrag om bærekraft og rollespill om FNs sikkerhetsråd.

Hennes interesse for organisasjonsstruktur og utvikling motiverer henne til å styrke RE:ACTs struktur og drift som styremedlem, ved å utvikle tydelige strategier, planer og mål for organisasjonens fremtid.

Klara Svalheim

Klara Svalheim, Styremedlem

Klara Svalheim er teologistudent ved MF vitenskapelig høyskole med erfaring fra utveksling i Nepal gjennom Hald internasjonale skole. Hennes lidenskap for samfunnsengasjement har utviklet seg til å inkludere bekymringer om fattigdom og internasjonale relasjoner etter oppholdet i Nepal.

Hun ønsker å fremme global bevissthet og kulturell utveksling blant ungdommer i Norge gjennom sitt engasjement i RE:ACT.

Kristin Grøthe

Kristin Grøthe, Styremedlem

Kristin er for tiden bosatt i Barcelona, hvor hun jobber med integrering av nordafrikanske immigranter. Hun har tidligere vært på utveksling til Tanzania gjennom Strømmestiftelsens Act Now-initiativ.

Hennes interesse for bistandsarbeid og rettferdighet har vokst betydelig etter denne opplevelsen, og hun ser frem til å bidra til RE:ACTs fremtid med fokus på å skape engasjement blant ungdom for å bekjempe fattigdom og urettferdighet globalt. Kristin er en effektiv og målorientert person som tror på kraften i samarbeid for å gjøre forskjell.

Vi er overbevist om at det nye styret vil bringe verdifull innsikt, energi og engasjement til RE:ACT, og vi ser frem til å samarbeide med dem for å videreutvikle og styrke organisasjonen.

Hold deg oppdatert på våre nettsider, Instagram og Facebook for ytterligere oppdateringer og nyheter fra det nye sentralstyret i RE:ACT!

Her finner du kontaktinformasjonen til alle i styret.